Oudere ondernemers

Bent u minstens tien jaar zelfstandig ondernemer en tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? En gaat het financieel minder met uw bedrijf? Dan kan uw inkomen mogelijk worden aangevuld tot het sociaal minimum dat voor u geldt (bijstandsnorm). Afhankelijk van uw inkomen en/of het vermogen wordt jaarlijks bekeken of u de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Ook kunt u een bedrijfskapitaal krijgen van ruim 9.541,- euro. Dit bedrag moet nodig zijn om uw bedrijf te kunnen voortzetten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • u bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u werkt al minstens tien jaar als zelfstandige in Nederland;
  • u verdient met uw bedrijf minder dan de voor u geldende bijstandsnorm;
  • u kunt met uw bedrijf nog nettowinst maken die hoger is dan de inkomenseis die voor de oudere zelfstandige geldt volgens de Bbz 2004 (ruim € 7.669,- per jaar).

Indienen verzoek

U kunt een verzoek voor een eerste beoordeling indienen via de website van ondernemersregelingen.