Gevestigde ondernemers

Als gevestigde ondernemer kunt u een uitkering krijgen als tijdelijke ondersteuning om in uw levensonderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. De uitkering is een renteloze geldlening en geldt voor maximaal 12 maanden. Zijn de problemen dan nog niet opgelost? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden een uitkering krijgen. Dat kan alleen als het gaat om tijdelijke problemen bij externe omstandigheden. En als de onderneming nog steeds levensvatbaar is als het probleem is opgelost. Denk bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.

Wat betekent een ‘levensvatbaar bedrijf’?

Levensvatbaar betekent dat u kunt leven van de winst en eventuele andere vaste inkomsten. Verder moet u met die winst uw bedrijf kunnen voortzetten en uw schulden kunnen aflossen.

Ook kunt u een bedrijfskapitaal voor de voortzetting van de onderneming krijgen. Deze rentedragende lening is maximaal 193.089,- euro per bedrijf. U moet het hele bedrag met rente terugbetalen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • u heeft minstens negen maanden als zelfstandig ondernemer van de inkomsten uit uw onderneming kunnen leven;
  • uw bedrijf is (op termijn) levensvatbaar;
  • uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard;
  • u kunt niet op een andere manier aan geld komen (bank, partner, familie);
  • uw (gezamenlijk) inkomen is niet meer dan bijstandsnorm die voor u geldt.

Indienen verzoek

U kunt een verzoek voor een eerste beoordeling indienen vian de website van ondernemersregelingen.