Bijstand voor zelfstandigen

Bbz 2004 staat voor 'Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004'. Deze regeling is bedoeld voor startende en gevestigde ondernemers.

Starters die in aanmerking komen voor deze regeling zijn:

  • startende zelfstandigen met een uitkering;
  • werknemers die werkloos dreigen te worden.

Lees meer informatie voor starters vanuit de Bbz.

Gevestigde ondernemers die vallen onder deze regeling zijn:

U kunt in de gemeente waar u woont een aanvraag indienen voor een:

  • bedrijfskrediet;
  • periodieke uitkering voor levensonderhoud.

Ook biedt de gemeente de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).