IOAZ

Als oudere zelfstandige moet u misschien door omstandigheden het bedrijf beëindigen of verkopen. U kunt dan wellicht gebruik maken van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

De IOAZ uitkering vult uw inkomen uit loondienst of een andere uitkering aan tot het bijstandsniveau. Deze regeling is speciaal voor ondernemers tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Als uw partner meewerkt in het bedrijf, kan hij of zij ook een beroep doen op deze regeling. Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden.

Voorwaarden om voor de IOAZ in aanmerking te komen

  • u bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u heeft ten minste tien jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt de afgelopen drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent vooraf zeven jaar in loondienst geweest;
  • u heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt;
  • uw gemiddeld inkomen van de afgelopen drie jaar is onder de inkomensgrens en blijft dat waarschijnlijk ook;
  • uw bedrijf is nog niet beëindigd op het moment van aanvraag.

Indienen verzoek

U kunt een verzoek voor een eerste beoordeling indienen via de website van ondernemersregelingen