Noodfonds financiële hulp organisaties

Wanneer uw organisatie in acute financiële nood zit of dreigt te komen door de gestegen energierekening, kunt u zich bij ons melden. Uw organisatie kan mogelijk via een subsidie een deel van de energiekosten vergoed krijgen.

Beschrijving

Deze regeling is een zogenoemde vangnetregeling. Dat betekent dat andere landelijke en provinciale regelingen waar u gebruik van kunt maken voor gaan. Wanneer uw organisatie een aanvraag doet voor acute noodhulp, dan doet u ook mee in een verduurzamingstraject. U kunt ook alleen verlagen energieverbruik aanvragen. 
Lees bij de voorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen. 

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk tot en met 30 juni 2024.

Voorwaarden

Uw organisatie 

 • is gevestigd in de gemeente Emmen;
 • is eigenaar van of huurt een (gedeelte van een) pand in de gemeente Emmen;
 • heeft een direct (eigen contract op naam) of indirect (contract op naam derde met verrekening energiekosten in huur of servicekosten) energiecontract;
 • heeft geen vast energiecontract
  (wanneer uw organisatie een vast energiecontract heeft afgesloten met verhoogde tarieven, maar alsnog in financiële problemen is gekomen, geldt dit punt niet);
 • is door de hogere energierekening in de financiële problemen gekomen (of dreigt te komen) en kan daardoor zijn activiteiten niet meer uitoefenen;
 • maakt gebruik van andere landelijke, provinciale en/of gemeentelijk regelingen.
  Alle andere overheidsregelingen die uw organisatie kunnen helpen bij financiële nood gaan vóór deze regeling;
 • heeft een weerstandsvermogen van 20% of lager. Dit berekenen we aan de hand van de begroting van uw organisatie voor 2024 en de jaarrekening 2022;
 • stemt in met een verduurzamingsplan. U krijgt een gratis energiescan aangeboden. Op basis hiervan wordt samen met u een plan van aanpak gemaakt voor de verduurzaming van uw pand. Ook hiervoor zijn subsidies beschikbaar.

Rekenvoorbeeld

De subsidie wordt berekend aan de hand van de jaarafrekening en het nieuwe voorschot (doorgerekend naar een heel jaar). Maximaal 75% tussen het verschil tussen deze bedragen wordt vergoed.

 • jaarafrekening € 18.000,-
 • nieuw voorschot € 3.200,- per maand = € 38.400,- per jaar
 • verschil = € 38.400,-  - € 18.000,- = € 20.400,-
 • 75% van dit verschil wordt als subsidie verstrekt: € 20.400,- x 0,75 = € 15.300,- 

De subsidie is maximaal € 2.500,- per maand, voor maximaal de periode van één jaar.
Bij de jaarafrekening 2024 wordt op basis van de werkelijke kosten de definitieve subsidie vastgesteld. Een teveel uitbetaald bedrag wordt teruggevorderd. 

Hoe lang gaat het duren?

Uw aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Chat met een medewerker