adult iconNoodfonds financiële hulp inwoners

Voor de periode 1 april tot 1 juli 2023 kunnen inwoners van de gemeente Emmen in aanmerking komen voor hulp uit het Emmense noodfonds. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage voor de periode 1 april tot 1 juli 2023.

Beschrijving

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm die in de problemen komen door hoge energiekosten, kunnen een beroep doen op een tijdelijk noodfonds.   

Tijdelijke regeling energiekosten 2023 huishoudens gemeente Emmen 

Huishoudens kunnen een aanvraag indienen voor een maandelijkse bijdrage uit het noodfonds voor een periode van maximaal 6 maanden. Huishoudens die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, krijgen ook gratis advies van een energiecoach. Aanvragen kan tot 1 juli 2023.

Om te bepalen of u in aanmerking komt, kijken we naar de hoogte van uw inkomen en uw energierekening. Ook kijken we naar het vermogen van uw huishouden of uw energieverbruik past bij uw gezinssituatie. Andere voorzieningen zoals de energietoeslag worden verrekend.

Hieronder kunt u alvast kijken of u voldoet aan de inkomensnorm. Is uw inkomen hoger, dan komt u niet in aanmerking:

Type huishouden

Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag)

Alleenstaande

 €      1.703,82

Alleenstaande ouder

 €      1.703,82

Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd

 €      1.896,20

Echtpaar

 €      2.434,01

Echtpaar pensioengerechtigde leeftijd

 €      2.575,26

Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst alle voorwaarden goed door om te kijken of u in aanmerking komt. 

Aanvragen

Het invullen van het aanvraagformulier en uploaden van bewijsstukken kost ongeveer 20 minuten.

Voor het aanvragen heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD;
 • Laatste afschrift van uw bankrekening (ingescand of digitaal) waarop de bijdrage uit het noodfonds gestort moet worden met daarop zichtbaar het rekeningnummer en de tenaamstelling;
 • Loonstroken en bankafschriften van de afgelopen 2 maanden;
 • Een kopie van de voorschotnota energie waarop het prijsplafond verwerkt is;
 • Uw geschat energieverbruik per jaar (deze vindt u op de eindafrekening);
 • Bewijsstukken van uw bezittingen en schulden;
 • Bent u ondernemer of ZZP-er? Lever dan een opgave van de geschatte inkomsten van de afgelopen twee maanden in. 

Hoe verloopt het aanvragen

 • Log in met uw DigiD;
 • U start met het invullen van een aantal gegevens. Hiermee wordt direct een proefberekening gedaan. Zo beoordelen we of u eventueel recht heeft op een bijdrage uit het noodfonds;
 • Lijkt het dat u recht heeft op basis van de proefberekening? Dan kunt u verder met het invullen van het aanvraagformulier;
 • Vul de antwoorden op de vragen in;
 • Upload de gevraagde bewijsstukken;
 • Rond uw aanvraag af;
 • U ziet een bevestiging van uw aanvraag in het scherm;
 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail als u uw emailadres heeft ingevuld.

Hulp bij het indienen van een aanvraag

Inwoners die hulp willen bij het aanvragen, kunnen hiervoor terecht bij het Geldloket Emmen, Sedna en het Informatiepunt Digitale Overheid bij Facet (voorheen Bibliotheek Emmen). 

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze regeling zijn: 

 • U bent inwoner van de gemeente Emmen;
 • U heeft als gevolg van de energiecrisis te maken met een onvoorziene en onvermijdelijke verhoging van de energierekening;
 • Andere regelingen bieden onvoldoende compensatie;
 • Uw vermogen bedraagt niet meer dan € 7.605,00 voor een alleenstaande of € 15.210,00 voor een alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonenden;
 • U heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en betaalt meer dan 15% van uw inkomen aan de energienota;
 • Of: U heeft een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm en betaalt meer dan 20% van uw inkomen aan de energienota;
 • Uw energieverbruik per jaar is niet hoger dan het gemiddeld energieverbruik volgens Gaslicht.com:

Aantal personen in huishouden

Elektra (kWh)

Gas (m3)

1

1800

1100

2

2700

1200

3

3600

1500

4

4500

1700

5

5000

1900

6

5500

2100

7

6000

2300

8

6500

2500

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw energieverbruik hoger is dan gemiddeld? Zoals bijvoorbeeld door een heel slecht geïsoleerd huis of een specifieke medische situatie? Dan komt u mogelijk toch in aanmerking voor een bijdrage. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0591.

Wie hebben geen recht?

 • Personen die verblijven in een inrichting;
 • Personen die in de basisregistratie personen staan ingeschreven op een briefadres.

Hoe lang gaat het duren?

Wij beoordelen uw aanvraag en nemen op basis van de aangeleverde informatie een besluit over uw aanvraag. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 8 weken te reageren op uw aanvraag.

Bij een positief besluit wordt binnen enkele dagen de maandelijkse bijdrage overgemaakt op uw bankrekening. Indien van toepassing ontvangt u de bijdrage met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. U ontvangt van ons informatie over het gratis adviesgesprek met een energiecoach.  

Kosten

Een aanvraag indienen voor het tijdelijke noodfonds energiekosten is gratis. 

Chat met een medewerker