Landschap met water en bomen

Noodfonds energiekosten

16 januari 2023
Algemeen nieuws

Inwoners en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door hoge energiekosten kunnen een beroep doen op het tijdelijke noodfonds van de gemeente. Naast financiële hulp worden huishouden en organisaties geholpen om minder energie te verbruiken en daarmee de energierekening in de toekomst omlaag te brengen. De regeling is tot en met 30 juni 2023 aan te vragen. In totaal is acht miljoen euro beschikbaar.

De gemeente ziet dat steeds meer inwoners het moeilijk hebben om rond te komen. Wethouder Raymond Wanders: “Steeds meer huishoudens kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen door de hoge energiekosten. Mensen durven soms de verwarming niet eens meer aan te zetten. De regelingen die er al zijn, zijn niet altijd voldoende of mensen komen er door hun inkomen niet voor in aanmerking. Het prijsplafond lijkt niet voor iedereen de verwachte oplossing te zijn. Daarom komen we nu met deze regeling. We kunnen als gemeente niet alles voor iedereen oplossen, maar helpen huishoudens met acute nood met deze regeling.” 

Huishoudens en organisaties

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen voor een maandelijkse bijdrage. Er wordt gekeken naar inkomen, vermogen en verbruik passend bij de gezinssituatie. Bestaande regelingen zoals de energietoeslag worden verrekend.

Wethouder Pascal Schrik vult aan: “Ook organisaties met hoge energiekosten en een hoog energieverbruik worden geholpen. Het gaat specifiek om sportverenigingen, geprivatiseerde sporthallen en zwembaden, dorps- en wijkgebouwen en culturele organisaties zonder winstoogmerk. Deze organisaties vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. We zien dat steeds meer organisaties in de problemen komen door een torenhoge energierekening. Ook is er nog een grote slag te slaan op het gebied van verduurzaming. Met deze regeling willen we ze helpen met de energierekening van nu én de toekomst”. 

Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage van maximaal 7.500 euro krijgen voor verduurzaming van hun accommodaties. Zo kan de energierekening in de toekomst omlaag worden gebracht. Organisaties die een extra verduurzamingsslag willen maken, kunnen hiervoor een renteloze lening afsluiten.

Meer informatie en de voorwaarden leest u bij het Noodfonds.

Chat met een medewerker