Raadsvergadering 28 april 2022

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft 39 leden. De raadsleden zijn allemaal lid van een politieke partij. De raad neemt besluiten over belangrijke onderwerpen als sport, verkeer en vervoer. De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand.

Vergadering

Op donderdag 28 april 2022 vergadert de raad in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de uitzending via internet ‘live’ volgen. Bekijk ook de volledige agenda en bijbehorende stukken