Idee voor mijn buurt 2022 van start

Idee voor mijn buurt

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Lever het idee in en wij kijken of we u erbij kunnen helpen. 

Heeft u een goed idee voor uw buurt om deze mooier, veiliger of gezelliger te maken? En vinden meer mensen in uw omgeving het een goed idee? U kunt tot 1 oktober ideeën bij ons inleveren en wij kijken of we u erbij kunnen helpen. Voorbeelden uit 2021 zijn: 

• Insectenhotels maken 
• Een verkeersbord ‘spelende kinderen’ plaatsen 
• Gezamenlijk activiteiten organiseren voor twee woontorens
• Het organiseren van ‘dauwtrappen’ 
• Vogelnestkastjes maken in combinatie met een buurtactiviteit 

Aan welke regels het idee moet voldoen, hoe u het kunt inleveren en hoe u contact met ons op kunt nemen vindt u op onze website.