Commissievergaderingen mei 2022

De komende vergaderingen van de raadscommissies zijn op: 

  • Maandag 16 mei de commissie Wonen & Ruimte 
  • Donderdag 19 mei de commissie Bestuur, Middelen en Economie

De vergadering van de commissie Samenleving gaat niet door. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. De vergaderingen zijn via internet ‘live’ te volgen. Bekijk ook de volledige agenda en bijbehorende stukken

Spreekrecht 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u op welke manier u in de vergadering kunt inspreken.