Commissievergaderingen in april

De komende vergaderingen van de raadscommissies zijn op: 

  • Maandag 11 april de commissie Wonen & Ruimte 
  • Donderdag 14 april de commissie Bestuur, Middelen en Economie

De vergadering van de commissie Samenleving gaat niet door. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en met de versoepelingen is publiek weer welkom. De vergaderingen zijn via internet ‘live’ te volgen. Bekijk ook de volledige agenda en bijbehorende stukken.  

Spreekrecht 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u op welke manier u in de vergadering kunt inspreken.