Landschap met water en bomen

Nieuwe Regio Deal gesloten: miljoenen voor regio Zuid- en Oost- Drenthe

02 november 2023
Algemeen nieuws

Woensdag 1 november hebben het Rijk, gemeenten Emmen, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hardenberg, de Provincies Drenthe en Overijssel en minister Hugo de Jonge een nieuwe Regio Deal gesloten. Rijk en regio investeren de komende vier jaren samen 60 miljoen euro in het versterken van de regio door belangrijke opgaven aan te pakken op het gebied van wonen, werken en leven.

Ingewikkelde opgaven aanpakken

Bij het sluiten van een Regio Deal komen regio’s zelf met plannen en ideeën om ingewikkelde opgaven aan te pakken. Het gaat daarbij om regio’s in Nederland die extra investeringen goed kunnen gebruiken. Het Rijk financiert de helft van de benodigde investering. In het geval van de tweede Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe gaat dit om 30 miljoen euro. In de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe werken het Rijk, provincies, gemeenten, zorg- en maatschappelijke instellingen, onderwijs, inwoners, bedrijfsleven en woningcorporaties samen aan uitdagingen in de regio. Zij hebben een plan gemaakt voor een tweede regiodeal als vervolg op de succesvolle eerste Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Meer gelijke kansen voor inwoners

In de tweede Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe staan de thema’s Leven Lang Ontwikkelen, zorg en welzijn, aantrekkelijke regio en structuurversterking van de economie centraal. Met verschillende regionale projecten en initiatieven wordt gewerkt aan o.a. een aantrekkelijke leefomgeving, een ruim onderwijsaanbod, werkgelegenheid, economische structuur met ruimte voor innovatie en ondernemen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee aan meer gelijke kansen voor inwoners en welvaart voor de regio.

Projecten en resultaten eerste Regio Deal

Vanuit de eerste Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2019-2023 zijn succesvolle projecten gestart, zoals het verduurzamen van woningen in de wijk Emmerhout, het opzetten van een HBO-Verpleegkunde flexopleiding bij NHL Stenden Hogeschool waarmee meer HBO verpleegkundigen worden opgeleid voor de regio, de ontwikkeling van de Greenwise Campus en het project Integrated Care waarbij vaste onderwijs- en gezinscoaches aanwezig zijn op school en ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunen waar het gaat over opgroeien, opvoeden en onderwijs. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Chat met een medewerker