Landschap met water en bomen

Minister Dijkgraaf brengt werkbezoek aan beroepsonderwijs en Greenwise Campus Emmen

11 september 2023
Algemeen nieuws

In Emmen gebeuren mooie dingen. En dat blijft niet onopgemerkt. Op maandag 11 september bracht demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan het beroepsonderwijs in Emmen en de Greenwise Campus. De minister wil meer samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Emmen brengt dit in de praktijk en loopt daarmee voorop.
“Om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, moet het onderwijs nog meer één geheel zijn. Met gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen, van praktisch tot theoretisch. En mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs die van elkaar leren.”, verklaart minister Dijkgraaf.

Samenwerking mbo, hbo en wo

Tijdens het bezoek kreeg de minister een inkijkje in de samenwerking tussen mbo-hbo-wo in Emmen. Minister Dijkgraaf ging in gesprek met studenten en docenten van het Drenthe College en NHL Stenden over de samenwerking tussen het mbo en hbo. Onder andere de makkelijkere doorstroom van mbo naar Pabo en de nieuwe flexibele hbo-verpleegkunde opleiding kwamen aan bod.

Op de locatie waar het innovatiecentrum van de Greenwise Campus wordt gebouwd, ging de minister in gesprek met studenten, docenten en onderzoekers van de onderzoeksgroep circulaire plastics (NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen), de mbo practoraten (onderzoeksplatformen) Waterstof en Zorg & Technologie (Drenthe College) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek, innovatiekracht en de noodzaak hiervan. 

Goud in handen

Wethouder Raymond Wanders (Werk, Inkomen, Beroepsonderwijs en Gezondheid) vertelde over de regio en het belang van een nieuwe beroepsonderwijscampus en de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven: “We hebben in de regio te maken met sociale en maatschappelijke uitdagingen. We zien verschillen in kansen, gezondheid en welvaart. We hebben hier in Emmen goud in handen met de unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo, kennisinstellingen, bedrijfsleven, (zorg)organisaties en overheid. Deze samenwerking biedt grote kansen voor de toekomst en brede welvaart van de regio. 

Met een VR experience werd minister Dijkgraaf meegenomen in de plannen voor een gezamenlijke beroepsonderwijscampus van Drenthe College en NHL Stenden op de plek waar de nieuwe campus moet komen. 

Chat met een medewerker