Fraude en fraude melden

De gemeente is verantwoordelijk voor: het toezicht op de uitvoering van de Participatiewet, het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht op de rechtmatigheid van de Jeugdwet. 
 

Fraude

Fraude en het niet houden aan de regels wordt altijd aangepakt. Bij fraude met een uitkering of persoonsgebonden budget (pgb), verlagen we de uitkering of zetten deze stop. Het te veel ontvangen geld moet helemaal worden terugbetaald. Ook leggen we een boete op. Mensen die schulden hebben omdat ze de regels hebben overtreden, kunnen geen gebruik maken van schulddienstverlening. Voorbeelden van fraude:

  • iemand woont op een ander adres dan bij ons bekend is;
  • er is geen zorg verleend, terwijl dit wel zou moeten (pgb); 
  • iemand heeft ons niet verteld dat hij/zij samenwoont of een baan heeft gevonden;
  • wij weten niet dat iemand een erfenis heeft ontvangen.

Fraude melden

Denkt u dat iemand fraude pleegt en woont diegene in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn? Dan kunt u dit bij ons melden. Dat kan ook anoniem. Wij stellen dan een onderzoek in. Het is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet (zoals adressen, werktijden, gegevens over een auto, inkomsten, met wie iemand samenwoont etc). Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie, maar moeten de fraudeur vertellen dat wij een anonieme tip hebben gekregen. Doet u de melding niet anoniem? Dan hoort de fraudeur mogelijk uw naam.
U kunt (anoniem) melding doen via het algemene telefoonnummer 14 0591. U kunt uw melding ook doen via het contactformulier