Fraude en fraude melden

Fraude

Fraude en het niet houden aan de regels wordt altijd aangepakt. Bij fraude verlagen we de uitkering of zetten die stop. Het te veel ontvangen geld moet helemaal worden terugbetaald. Ook leggen we een boete op. Mensen die schulden hebben omdat ze de bijstandsregels hebben overtreden, krijgen geen schulddienstverlening. Voorbeelden van fraude:

  • iemand woont op een ander adres dan bij ons bekend is;
  • iemand heeft ons niet verteld dat hij/zij samenwoont of een baan heeft gevonden;
  • wij weten niet dat iemand een erfenis heeft ontvangen.

Fraude melden

Denkt u dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont diegene in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn? Dan kunt u dit bij ons melden. Dat kan ook anoniem. Wij stellen dan een onderzoek in. Het is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet (zoals adressen, werktijden, gegevens over een auto, inkomsten, met wie woont iemand samen). Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie, maar moeten de fraudeur vertellen dat wij een anonieme tip hebben gekregen. Doet u de melding niet anoniem? Dan hoort de fraudeur mogelijk uw naam.

U kunt (anoniem) melding doen via het algemene telefoonnummer 14 0591.