Melding doorgeven

Melding over uw buurt

Icoon huis

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt.

Melding over speelvoorzieningen

Icoon melding

Is een speeltoestel stuk of een speeltuin vies? Meld het ons!

Rioolverstopping of rioolprobleem

Icoon onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Fraude en fraude melden

Icoon wetgeving

Vermoeden van fraude? Of fraude melden? U kunt dit anoniem bij ons melden.

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Icoon megafoon

Bent u iets verloren? Dan kunt u dit doorgeven bij Ben Kwijt. Heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit digitaal melden. U kunt ook langskomen.

Anti-reclamesticker ophalen

Icoon document

U kunt bij de gemeente gratis een sticker afhalen als u geen ongeadresseerde post wilt ontvangen, zoals reclamefolders.

Kapotte straatverlichting

Icoon melding

Is de verlichting in uw straat of buurt kapot? Dan kunt u dit online melden.

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Icoon wetgeving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.