Kunt u zelf niet of stemt u voor iemand anders?

Kunt u op 23 mei 2019 zelf niet stemmen? Dan kan iemand anders namens u uw stem uitbrengen. Deze persoon krijgt een volmacht. Degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

Schriftelijke volmacht

Als u zelf niet kunt stemmen en dit al voor de bezorging van de stempas weet, kunt u een volmacht aanvragen. U kunt iemand machtigen die zelf ook mag stemmen voor deze verkiezingen. Dit kan ook iemand zijn die in een andere gemeente woont.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt namelijk uw stempas ongeldig verklaard. De gemachtigde ontvangt het schriftelijk volmachtbewijs op zijn/haar adres waar hij ingeschreven staat volgens de Basisregistratie Personen. De gemachtigde hoeft niet (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau.

Onderhandse volmacht

Kunt u op de dag van de stemming niet stemmen? Dan kunt u iemand anders ook een onderhandse volmacht verlenen. Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (de gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde zet ook zijn/haar handtekening op de achterkant van uw stempas.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Emmen woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. Denkt u er wel aan dat u een kopie van uw legitimatiebewijs meegeeft. Wilt u toch zelf stemmen: de onderhandse volmacht kunt u intrekken.

  • Ik ga een volmachtstem uitbrengen. Moet ik voor die persoon ook een identiteitsbewijs meenemen?
    Als u een onderhandse volmacht hebt gekregen (de achterzijde van de stempas) moet u een (kopie van het) legitimatiebewijs meenemen van de persoon namens wie u stemt. Met een schriftelijke volmacht is dit niet nodig; de identiteit is dan al vastgesteld bij de aanvraag.