Landschap met water en bomen

Koninklijke Onderscheiding voor Rikus Haasken en Wim Dam

23 november 2022
Algemeen nieuws

Op maandag 21 november 2022 reikte burgemeester Eric van Oosterhout een Koninklijke Onderscheiding uit aan de 62-jarige Rikus Haasken. En op dinsdag 22 november aan de 80-jarige Wim Dam. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Haasken

Rikus Haasken heeft zich jarenlang ingezet als Erkende Overleg Partner. Hij was 36 jaar bestuurslid bij Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Sinds 2000 was hij voorzitter. Bij de renovatie van het dorpshuis was hij nauw betrokken. Alsook bij de oprichting van het Van Gogh Huis. Hij nam afscheid als voorzitter tijdens de feestelijke bijeenkomst van het 50-jarig bestaan van Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord in multifunctioneel centrum de Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Plaatselijk Belang was hij sinds november 2012 voorzitter van de Veurkamer (voorheen De Schalm). De heer Haasken heeft veel voor het multifunctionteel centrum betekend. Hij dacht mee, vergaderde mee, was bij bouwbesprekingen aanwezig en benaderde fondsen. Ook worden maaltijdvoorzieningen voor alleenstaanden en ouderen nu vanuit de Veurkamer geregeld.

De heer Dam

De heer Dam heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van stichting Sola Scriptura en de eerste Evangelische boekwinkel in Emmen. Tijdens het 35-jarig jubileumfeest in Hebron in Emmen nam hij omringd door bestuur en vrijwilligers afscheid als voorzitter. De heer Dam is 35 jaar bestuurslid geweest. Zo was hij voorzitter en penningmeester. In de boekwinkel hielp hij de eerste jaren elke zaterdag mee. Meer dan 30 jaar was hij verantwoordelijk voor het balansen. In 2008 heeft hij de automatisering doorgevoerd en de medewerkers computertraining gegeven. Daarnaast draaide hij zijn hand niet om voor een verbouwing van de winkel en reparaties ervan. Vrijwilligers konden altijd een beroep op hem doen.

Chat met een medewerker