Samenwerken met jongeren

Niet iedereen vindt het makkelijk om samen te werken met jongeren. Daarom hebben we een soort “handleiding” voor professionals gemaakt. Ook als je jong bent kom je soms volwassenen tegen die het goed bedoelen maar jullie net niet helemaal lijken te snappen. En andersom. Misschien hebben jullie dan samen iets aan onderstaande tips en stappen om de samenwerking te verbeteren.

Hoe halen we bij kinderen en jongeren op wat zij belangrijk vinden?

Bij elk onderwerp dat het leven van jongeren raakt stellen we vanuit Jong Emmen de vraag: “Hoe betrekken we jongeren hierbij?” Wij vinden het altijd belangrijk om dan na te denken over de volgende punten: 

 1. Vraag het vroeg: Stel een echte vraag en vraag het vroeg. Niet vroeg op de ochtend. Maar vroeg in het proces. Haal input op die je kunt vertalen naar beleid en/of praktische oplossingen. Zorg ook voor een echte vraag waar je echte oplossingen voor zoekt. Anders is het zonde van ieders tijd en de aangewakkerde betrokkenheid van jongeren.
 2. Ga naar buiten en neem jezelf mee: Kijk buiten je eigen organisatie. Buiten je eigen structuren. Misschien wel buiten jouw comfortzone. Sluit aan bij de werelden, tijden en vormen die passen bij je doelgroep. Weet je niet hoe? Begin dichtbij. Iedereen heeft wel een dochter, neefje of buurmeisje in de leeftijdscategorie die je wilt betrekken. Vraag hen om input en toets je ideeën. En vergeet niet, je bent ook zelf jong geweest! Je mag je best ook even afvragen wat de ‘jongere jij’ ervan zou vinden. 
 3. Zorg voor diverse input: Een valkuil is dat je altijd dezelfde actieve jongeren bereikt. Vaak zijn dit jongeren met vergelijkbare interesses, wereldbeelden en dus vergelijkbare input. Dat heeft vrij weinig met democratie of participatie te maken. Dus verzin vormen die zorgen voor input van jongeren met diverse achtergronden en wereldbeelden. 
 4. Vertaal en check: Niemand weet alles. Als het gemakkelijk was had je je vraagstuk al opgelost. Zie de verhalen, ideeën en meningen van de jongeren die je betrekt dus niet als dé ultieme oplossing. Maar zie deze als ingrediënten waar je zelf (of nog beter samen) een lekker gerecht van kunt kokkerellen. Deel relevante informatie en kennis. Zorg ervoor dat dit in begrijpelijke taal gebeurt. Hele beleidsstukken of complexe projectplannen vind bijna niemand leuk om te lezen. Check of ze de informatie hebben begrepen. Jongeren hebben bouwstenen nodig om hun eigen  mening te kunnen vormen. 
 5. Be careful what you wish for: Als je een vraag stelt, wees dan ook echt bereid om iets te doen met de antwoorden. Soms komen die antwoorden niet goed uit. Bedenk dus vooraf goed hoeveel ruimte er is om aan de slag te gaan met de input en bereid je voor om - ongeacht de afwegingen en keuzes die je maakt- goed terug te koppelen wat je gaat doen met de input en waarom je daarvoor gekozen hebt. In de ultieme situatie co-creëer- en -produceer je de hele oplossing met de doelgroep en met belangrijke stakeholders. Dat levert niet alleen heerlijk werk op, maar ook gedragen resultaten en super gemotiveerde jonge mensen!
 6. Stippel het tijdpad uit: Wat je ook doet wees helder over het tijdpad en over verwachtingen. Besluitvormingsprocessen die voor professionals allang gewoon zijn, duren voor jongeren vaak een eeuwigheid. Onze ervaring is dat de definities van “snel” nogal subjectief zijn... 
 7. Planmatig aan de slag: Met dit in het achterhoofd ga je inzoomen op je eigen vraagstuk en bedenk je (zelf of samen met jongeren en professionals):
  a. Welke jongeren wil je bereiken? Zijn dit kinderen uit een bepaalde doelgroep, leeftijdscategorie, wijk, subcultuur. Of hebben zij een bepaald talent of juist een bepaald probleem?
  b. Wanneer heb je genoeg input? En hoe weet je dat? Oftewel hoe representatief is de input die je krijgt en welke afwegingen maak je daarin?
  c. Hoe, waar en wanneer ga je input ophalen?
  d. Hoe ga je jongeren op de hoogte houden? Wat mogen jongeren van je verwachten?

Ben je nog steeds niet uitgelezen? Dan willen we je echt graag leren kennen! Jij bent precies wie we zoeken om meer mee samen te werken. Neem contact op met jong@emmen.nl voor een afspraak of voor het opvragen van het digitale boekje: Jong Emmen.