Landschap met water en bomen

Inwoners ondertekenen met 30 partijen het 1e woonzorgakkoord van Nederland

06 december 2023
Algemeen nieuws

Woensdag 6 december 2023 hebben vertegenwoordigers van inwoners uit Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samen met 35 partijen het eerste regionale woonzorgakkoord van Nederland getekend. Dit akkoord is bedoeld om er voor te zorgen dat inwoners zo lang, prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen. En dat in hun eigen wijk of dorp.

Uniek gezamenlijk woonzorgakkoord

Een gezamenlijk woonzorgakkoord met meerdere gemeenten en organisaties, is uniek in Nederland. Het doel is dat inwoners samen met woningcorporaties, gemeenten en organisaties voor ondersteuning, welzijn en zorg samen kijken wat inwoners nodig hebben. Dit kunnen zowel ouderen zijn, maar ook gezinnen en jongeren. De inwoners zijn vertegenwoordigd door de participatie- en adviesraden, huurdersorganisaties en ouderenbonden van de drie gemeenten.

Belangrijke rol voor de inwoners

Martien Reidsma van de participatieraad in Borger-Odoorn is vanaf het eerste moment actief. “Hoe mooi is het dat wij als inwoners vanaf het begin van dit proces betrokken zijn. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest in dorpen en wijken waar over de uitvoering gesproken is. Dit is vertaald in dit woonzorgakkoord. Er zijn voldoende signalen dat inwoners graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met deze partijen kunnen realiseren."

Buurtkamer

Er is in Geesbrug, Buinerveen en Klazienaveen al ervaring opgedaan met deze nieuwe aanpak. Zo is er in Buinerveen een Buurtkamer waar inwoners elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, maar waar ze ook terecht kunnen met diverse vragen. En in Klazienaveen is een huisartsenpraktijk gestart met het samenbrengen van alle partijen die rondom de inwoners staan. Het doel is de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Van landelijke akkoorden naar de praktijk in Drenthe

Het regionale woonzorgakkoord is een concrete uitwerking van twee landelijke akkoorden: het programma woningbouw van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en het Integraal Zorgakkoord van demissionair ministers Ernst Kuiper (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). In Zuidoost Drenthe zijn deze landelijke akkoorden door de drie gemeenten uitgewerkt tot een regionale woonzorgvisie. Deze visie is nu in het woonzorgakkoord vertaald naar duidelijke afspraken.

Chat met een medewerker