Voor ondernemers

Facturen 

Het is mogelijk dat de gemeente facturen van ondernemers versneld betaalt. Neemt u hiervoor contact op met team Economie via economie@emmen.nl.

Gemeentelijke belastingen 2021

U heeft het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2021 ontvangen. Wij realiseren ons dat veel ondernemers hard worden geraakt door de coronamaatregelen. We begrijpen dat deze onkosten nu lastig kunnen zijn. Daarom bieden wij u direct de mogelijkheid om de betaling over een langere periode te spreiden dan de standaard geldende betalingstermijn. Andere mogelijkheden om ondernemers te ontzien, worden onderzocht.

Aanvragen verlengen betaaltermijn

De situatie is voor elke ondernemer anders. We maken graag individuele afspraken om een maatwerkoplossing te bieden, waarbij de betaling van de aanslag over een langere periode kan worden gespreid. U moet wel zelf uw aanvraag indienen. Dit kan op twee manieren: 

  • bel met een van de belastingmedewerkers van het team Belastingen, tel. 14 0591
  • stuur een e-mail met vermelding van uw naam, adres en aanslagnummer naar gemeente@emmen.nl

Betalingsregelingen 

We hebben begrip voor de financiële situatie waarin veel ondernemers en sportverenigingen zich bevinden. Wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@emmen.nl (of bel 14 0591). 

Huur binnensportaccommodaties 

Voor de binnensport brengen wij het gebruik van de accommodatie tot 1 maart 2020 in rekening. Deze rekening is gebaseerd op het aantal uren gebruik in de sporthallen en gymzalen tot 1 maart 2020. De gehuurde uren voor binnensportaccommodaties vanaf 12 maart 2020 beschouwen we als geannuleerd en daarvoor ontvangt u geen rekening. 

Beroep doen op adviseurs 'Ik Ben Drents Ondernemer'

Naast de landelijke en gemeentelijke regelingen kunt u een beroep doen op de adviseurs van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’. Zij kijken juist nu samen met u waar kansen liggen voor het bedrijf of hoe kosten bespaard kunnen worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van vouchers bij behoefte aan subsidie of kan een spoeddigitaliseringstraject gestart worden om de online zichtbaarheid van uw bedrijf te vergroten. Kijk voor meer informatie op de website van Ik ben Drents Ondernemer

Bbz-/TOZO-regeling 

  • Menso voert deze regeling voor de gemeente Emmen uit.  
  • Kijk op de website van Menso voor meer informatie. U kunt daar ook een aanvraag indienen. 
  • De regeling wordt uitgevoerd door Menso in samenwerking met de gemeente. 
  • Heeft u vragen? Stel ze dan via info@menso-emmen.nl. Zij nemen dan contact met u op. In dringende gevallen kunt u bellen met 0800 – 1801. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is verlengd tot 1 juli 2021. U kunt het aanvragen via de website van het UWV.

ZZP'ers

Bent u als zzp'er (tijdelijk) in zwaar weer terecht gekomen en zijn hierdoor schulden ontstaan? Onze schulddienstverleners gaan graag met u in gesprek. Neemt u contact met ons op door te bellen naar 14 0591 of stuur een mail naar zzp@emmen.nl

Handige links