Veelgestelde vragen door werkgevers of ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen.

 

Veelgestelde vragen door werkgevers of ondernemers

Voor alle vragen over recreatiebedrijven kijk op de website van de Veiligheidsregio Drenthe. Heeft u een vraag die op de website van de Veiligheidsregio Drenthe niet beantwoord wordt, mail dan uw vraag naar economie@emmen.nl

We hebben begrip voor de financiële situatie waarin veel sportverenigingen zich bevinden. Wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@emmen.nl of bel 14 0591. 

Begin 2020 is bij de sportvereniging bekend gemaakt wat de bedragen per veld en verlichting voor het kalenderjaar 2020 zijn. Buitensportverenigingen ontvangen per kwartaal een nota en kunnen dus uitgesteld betalen.
Op dit moment is het te vroeg om compensatieregelingen af te kondigen voor bijvoorbeeld vrijstelling van huur voor sportverenigingen. We volgen hiermee het landelijk advies eerst op de landelijke regeling voor sportverenigingen af te wachten. 
 

Voor de binnensport brengen wij het gebruik van de accommodatie in rekening gebracht tot 1 maart 2020. Deze rekening is gebaseerd op het aantal uren gebruik in de sporthallen en gymzalen tot 1 maart 2020. De gehuurde uren voor binnensportaccommodaties vanaf 12 maart 2020 beschouwen we als geannuleerd en daarvoor ontvangt u geen rekening.

Veel voorgenomen evenementen gaan door de Corona-crisis niet door. De subsidies die al uitbetaald zijn, vorderen wij niet terug zodat organisaties aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Bij de verantwoording wordt in elk geval rekening gehouden met reeds gemaakte (noodzakelijke) kosten.

Ondernemers die een pand huren van de gemeente Emmen ontvangen wel een factuur voor huur en/of pacht, maar ontvangen tijdelijk geen betalingsherinnering als de factuur niet wordt betaald.

Ondernemers ontvangen voorlopig geen betalingsherinneringen. Ook verstuurt de gemeente tijdelijk geen aanmaningen. 

Ja, dat is mogelijk. Neemt u hiervoor contact met ons op via gemeente@emmen.nl.

Ja, dat is mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met team Economie via economie@emmen.nl

Als ondernemer in de gemeente Emmen kunt u uw hulp aanbieden of uw hulpvraag plaatsen op www.emmenhelpt.nl. Meer informatie over dit initiatief van ondernemers en de gemeente Emmen leest u in het nieuwsbericht.

Dat is mogelijk. Tijdelijk gaan we soepeler om met de venstertijden van de Emmense stadsvloer. U kunt zich ook na 11.00 uur melden bij de intercom bij de beweegbare palen. Parkeerbeheer opent de palen op afstand. Onze toezichthouders zijn op de hoogte van deze versoepeling. 

Loopt u toch tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op. Dan bekijken we hoe we maatwerk kunnen bieden.

Als horeca-ondernemer in de gemeente Emmen mag u maaltijden en zwak-alcoholische dranken bezorgen of laten afhalen zonder dat daarvoor een extra vergunning nodig is. Het is wel belangrijk dat u rekening houdt met de aanwijzingen van het RIVM:

  • zorg dat er tenminste 1,5 meter afstand is tussen bezoeker onderling.
  • laat niet teveel mensen tegelijk binnen.
  • laat uw klanten contactloos betalen.

Het is niet toegestaan om sterke drank te verkopen.

Heeft u meer vragen over de gemeentelijke dienstverlening? Bel dan 14 0591 of mail naar gemeente@emmen.nl.

Wij adviseren zorgaanbieders nadrukkelijk om de maatregelen en adviezen van het RIVM op te volgen. Daarnaast adviseren wij u om uw brancheorganisatie te vragen of er een calamiteitenplan is en te bepalen welke maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht. Kijk voor maatregelen, adviezen en actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

De maatregelen die het kabinet op 17 maart heeft genomen leest u op de website van de Rijksoverheid

Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel heeft ook een wegwijzer voor ondernemers ingericht. Op deze pagina leest u welke maatregelen de overheid neemt en bij welke overheidsorganisaties u tercht kunt voor advies of om zaken te regelen.

  • Menso voert deze regeling voor de gemeente Emmen uit. 
  • Kijk op de website van Menso voor meer informatie. U kunt daar ook een aanvraag indienen.

  • Per 1 juni 2020 is versie 2 van de TOZO van kracht.   

  • Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de site van de Kamer van Koophandel of de site van de Rijksoverheid.
  • Het kabinet werkt hard aan de uitvoering van de regeling. De regeling wordt vervolgens uitgevoerd door Menso in samenwerking met de gemeente.
  • Heeft u in de tussentijd vragen? Stel ze dan via info@menso-emmen.nl. Zij nemen dan contact met u op. In dringende gevallen kunt u bellen met 0800 – 1801.