Officiële documenten

Noodverordening 1 juli

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe Noodverordening vastgesteld die per 1 juli van kracht is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

 • 1,5 meter afstandsnorm;
 • vervoer;
 • samenkomsten;
 • verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen;
 • onderwijsinstellingen in het mbo, ho en wo;
 • sluiten van locaties;
 • beëindigen of beperken van vervoer;
 • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.

Bekijk de PDFNoodverordening Drenthe 1 juli 2020

Kunt u de pdf niet lezen, ga dan naar de webpagina.

Protocol dorps- en buurthuizen per 1 juni

De Veiligheids Regio Drenthe heeft, in overleg met Drentse gemeenten, bepaald dat voor dorps- en buurthuizen dezelfde regels gelden als voor de Horeca in Nederland. In de praktijk betekent dit dat per 1 juni a.s. de gebouwen open mogen voor max. 30 personen en per 1 juli voor max. 100 personen. Hierbij aangetekend dat er wel maatregelen getroffen moeten worden om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers te waarborgen. Om goede voorbereidingen te treffen is er een invulprotocol opgesteld. Dat laat zien waar je aan moet denken en waar je een beslissing over moet nemen als je veilig open wil gaan. Als alle punten en vragen zijn ingevuld, komt er een protocol op maat per organisatie.

  Aangepast Drents Protocol buitensportactiviteiten per 1 juni 2020

  Vanaf 1 juni worden de regels verder versoepeld voor sportactiviteiten in de buitenlucht. Zo is het buiten sporten voor jongeren tot en met 18 jaar toegestaan en hoeft hierbij geen 1,5 meter afstand te worden gehouden In de provincie Drenthe hanteren we voor iedereen dezelfde regels. Dit protocol is dus het enig geldende in Drenthe. Het is gebaseerd op de regels van de Rijksoverheid.