Officiële documenten

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, 26 maart 2020

Op maandag 16 maart ging de 1e noodverordening in. Vanaf 26 maart is de nieuwe noodverordening van kracht, die feitelijk een aanscherping is van de eerdere verordening.

Aanwijzingsbesluit

In het aanwijsbesluit is geregeld dat, naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe de noodverordening van 16 maart mogen handhaven.

Noodverordening 16 maart 2020 

Om de regels officieel te maken is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd, maar als mensen zich er niet aan houden, zal er worden gehandhaafd.