Frisse start Emmen na corona

Vrijwilligersorganisaties zoals dorpshuizen, sportverenigingen en cultuurorganisaties maken moeilijke tijden door. Het is belangrijk dat zij, nu en straks na corona, de mensen kunnen blijven helpen. Om hen een steuntje in de rug te geven heeft de provincie Drenthe 100.000 euro beschikbaar gesteld aan de gemeente Emmen. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Emmen ondersteunen.

Aanvraag indienen

Alle organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Van een yogales tot een cursus bloemschikken. Of van een schilderles tot een sportmiddag. Het gaat om activiteiten die in het jaar 2021 of begin 2022 georganiseerd gaan worden. Als het maximum van het te besteden bedrag van € 100.000 is overschreden, dan stopt de mogelijkheid voor het aanvragen.

De voorwaarden 

  • U kunt tot 1 juli 2021 een aanvraag doen voor activiteiten die uitgevoerd worden tijdens of na de coronacrisis
  • De activiteit moet in 2021 of begin 2022 uitgevoerd worden 
  • De financiële steun mag niet rechtstreeks gebruikt worden voor het aanvullen van exploitatietekorten, zoals: huur, onderhoud of verzekering 
  • U bent bereid om meer informatie te geven over uw activiteit of om een toelichting te geven bij uw projectidee
  • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld
  • Als het budget op is, stopt de mogelijkheid voor het aanvragen van een bijdrage
  • De gemeente behoudt zich het recht voor uw aanvraag voor een financiële bijdrage uit een andere beschikbare regeling toe te kennen.

Aanvragen 

Het aanvragen van de subsidieregeling via het aanvraagformulier. De aanvraagtermijn loopt tot 1 juli 2021. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0591. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar gemeente@emmen.nl