Ondersteuning via de Wmo

De wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), is er voor mensen die (extra) hulp nodig hebben. Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Onder de Wmo valt:

  • schoonmaakondersteuning
  • dagbesteding
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • beschermd wonen
  • vervoer
  • hulpmiddelen
  • woningaanpassingen

Bij de Wmo kijken we eerst naar wat iemand zelf kan en wat familie, vrienden en/of bekenden kunnen doen. Kan iemand zich niet zelf redden of met hulp uit de omgeving? Dan kan iemand via de Wmo hulp krijgen. Deze is speciaal afgestemd op de situatie van iemand. 

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met handicaps of ingewikkelde hulpvragen: bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of mensen met psychische problemen. 

Bij wie kunt u terecht?

Heeft u hulp nodig vanuit de Wmo? Neem dan contact op met De Toegang. Voor andere vragen neemt u contact op met:

Klachten

Heeft u een klacht over uw zorg of ondersteuning? Bekijk wat u kunt doen op de pagina van de Ombudsman sociaal domein.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over det wetten en regels die in de Wmo staan, neem dan contact met ons op.