Ondersteuning via Wmo

Voor mensen die (extra) hulp nodig hebben, bestaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Onder de Wmo valt:

  • schoonmaakondersteuning
  • dagbesteding
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • beschermd wonen
  • vervoer
  • hulpmiddelen
  • woningaanpassingen

In de Wmo kijkt men eerst naar wat iemand zelf kan en wat familie, vrienden en bekenden kunnen doen. Lukt u het niet zelf of met mensen uit uw netwerk? Dan kunt u via de Wmo ondersteuning krijgen die speciaal voor uw situatie is.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met handicaps of moeilijke hulpvragen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of mensen met een psychiatrische achtergrond.

Bij wie kunt u terecht?

Heeft u hulp nodig vanuit de Wmo? Neem dan contact op met De Toegang. Voor andere vragen neemt u contact op met:

Klachten

Heeft u een klacht over zorg of ondersteuning? Bekijk wat u kunt doen op de pagina van de Ombudsman sociaal domein.

Wetten en regels