Ondersteuning via de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor inwoners die (extra) hulp nodig hebben. Hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Onder de Wmo valt: 

  • schoonmaakondersteuning
  • dagbesteding
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • beschermd wonen
  • vervoer
  • hulpmiddelen
  • woningaanpassingen

Bij de Wmo kijken we eerst naar wat iemand zelf kan en wat familie, vrienden en/of bekenden kunnen doen. Kan iemand zich niet zelf redden of met hulp uit de omgeving? Dan kan iemand via de Wmo hulp krijgen. Deze is speciaal afgestemd op de situatie van iemand. 

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met een handicap (chronische) ziekte of een psychisch probleem. 

Bij wie kunt u terecht?

Heeft u hulp nodig vanuit de Wmo? Neem dan contact op met De Toegang. Voor andere vragen neemt u contact op met:

Klachten

Heeft u een klacht over uw zorg of ondersteuning? Op de pagina van de Ombudsman sociaal domein leest u wat u kunt doen. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de wetten en regels die in de Wmo staan? Neem dan contact met ons op.