Mantelzorgers zijn belangrijk

Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag als dank voor het fantastische werk van mantelzorgers. Een mantelzorger moet ouder dan 18 jaar zijn om een mantelzorgcompliment te kunnen krijgen. Daarnaast kan een mantelzorger het mantelzorgcompliment niet zelf aanvragen. Een mantelzorger moet door iemand anders worden voorgedragen. De hoogte van het mantelzorgcompliment voor 2020 is 160 euro. 

Mantelzorger voordragen

Alleen de volgende personen kunnen iemand voordragen voor het mantelzorgcompliment:

  • Professionals of vrijwilligers die betrokken zijn bij de persoon die door de mantelzorger wordt verzorgd
  • Iemand van Welzijnsgroep Sedna
  • Een thuiszorgmedewerker
  • De huishoudelijke hulp
  • Een fysiotherapeut

De persoon die door de mantelzorger wordt verzorgd, kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen.

Levert de mantelzorger waar u mee samenwerkt, heel goed werk af? En bent u een van bovenstaande personen? Dan kunt u een 'nieuwe' mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment. Aanmelden kan bij de gemeente waar de mantelzorger iemand verzorgt. Dus niet niet in de gemeente waar de mantelzorger woont. Behalve als de mantelzorger in dezelfde gemeente zorg geeft en woont natuurlijk. U mag per adres maar 1 persoon opgeven voor het mantelzorgcompliment.  

Voor 2020 kunt u geen mantelzorgers meer voordragen. Zodra de hoogte voor het mantelzorgcompliment van 2021 bekend is, komt het aanmeldformulier online. 

Uitbetaling

Wij betalen het mantelzorgcompliment meestal rond juni uit. Mantelzorgcomplimenten die wij na juni ontvangen, betalen we zo snel mogelijk uit nadat de aanvraag is goedgekeurd. Heeft de mantelzorger in 2020 al een mantelzorgcompliment ontvangen? Dan hoeft hij of zij niets te doen. De mantelzorger krijgt een brief om te controleren of er iets in zijn/haar situatie is veranderd. Als er niks is veranderd, krijgt de mantelzorger vanzelf weer het mantelzorgcompliment.    

Jonge mantelzorgers 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zitten soms al op jonge leeftijd in een mantelzorgsituatie. Zij krijgen geen mantelzorgcompliment. Om toch iets extra’s te doen, organiseren we verschillende activiteiten voor deze jonge mantelzorgers. Hiervoor reserveren wij jaarlijks €10.000,-. Wilt u een jonge mantelzorger opgeven? Geef dan zijn of haar naam, adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) en geboortedatum door via jongemantelzorgers@emmen.nl.