Hulp voor mantelzorgers

​Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Dit is dus anders dan gebruikelijke zorg. Dat is namelijk de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Mantelzorgers houden de zorg langer vol als zij af en toe (langere) tijd voor zichzelf hebben, zonder zorgplicht. Dat noemen we respijtzorg. U kunt respijtzorg thuis krijgen of buitenshuis. Denk hierbij aan een vakantie, maar ook wekelijks een dagdeel of elke maand een weekend. Wij kunnen u helpen bij het vinden van respijtzorg. Neem daarvoor contact op met het Zorgloket. Ook op de website van Expertisecentrum Mantelzorg vindt u veel informatie over respijtzorg. U kunt misschien ook een vergoeding krijgen als u gebruik maakt van respijtzorg. Kijk daarvoor op de website van Mantelzorg.nl.

Contactpunten Mantelzorg

In de gemeente Emmen zijn drie contactpunten voor mantelzorgers. Deze contactpunten helpen mantelzorgers en brengen ze in contact met andere mantelzorgers. De contactgegevens vindt u op de website van Mantelzorg Emmen.

Vrijwilligersverzekering, ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben net als vrijwilligers recht op een gratis vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente

Mantelzorgers zijn belangrijk

Wij vinden mantelzorgers belangrijk en willen dit graag aan hen laten zien. Hiervoor hebben wij onder meer het mantelzorgcompliment bedacht, maar ook organiseren wij de jaarlijkse Week van de Mantelzorg. Dit jaar van 4 t/m 10 november 2019. Bekijk hier meer informatie over het mantelzorgcompliment en de Week van de Mantelzorg.