Hulp voor mantelzorgers

U bent mantelzorger als u iemand lange tijd onbetaald veel zorg geeft. Dankzij uw zorg is minder of geen thuiszorg nodig. Mantelzorger wordt u vaak niet bewust. Zeker bij (plotselinge) ziekte, bijvoorbeeld van uw kind, partner of ouder, vindt u het vaak logisch om zorg te geven. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Dit is dus anders dan de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. 

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Mantelzorgers houden de zorg langer vol als zij af en toe (langere) tijd voor zichzelf hebben, zonder voor iemand te moeten zorgen. Dat noemen we respijtzorg. U kunt respijtzorg thuis krijgen maar ook bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Respijtzorg is ook wekelijks of maandelijks mogelijk. Er zijn verschillende soorten respijtzorg. U kunt hiervoor misschien een vergoeding krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Mantelzorg.nl
Voor advies en hulp bij het aanvragen, kunt u het beste contact opnemen met Sedna via: www.sedna.nl 

Contactpunten Mantelzorg

In de gemeente Emmen zijn drie contactpunten voor mantelzorgers. Deze contactpunten helpen mantelzorgers en brengen ze in contact met andere mantelzorgers. De contactgegevens vindt u op de website van Mantelzorg Emmen.

Vrijwilligersverzekering, ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben net als vrijwilligers recht op een gratis vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente

Mantelzorgers zijn belangrijk

Wij vinden mantelzorgers belangrijk en willen dit graag laten zien. Hiervoor hebben wij onder meer het mantelzorgcompliment bedacht, maar ook organiseren wij jaarlijkse Week van de Mantelzorg. Bekijk hier meer informatie over het mantelzorgcompliment.