Klachten over zorg

Heeft u problemen of klachten op het gebied van zorg of ondersteuning (zaken die vallen onder de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet)? Dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of de gemeente Emmen. 

Bij vragen of klachten over uw zorgaanbieder

Wanneer u vragen heeft, neemt u contact op met uw zorgaanbieder. Als u klachten heeft, kunt u terecht bij: 

  • uw hulpverlener
  • iemand anders van de organisatie
  • de klachtenregeling van de organisatie

Bij vragen of klachten over de gemeente Emmen

Heeft u vragen of klachten over de gemeente Emmen? Bel dan met telefoonnummer 14 0591. Heeft u problemen met een beleidsmedewerker of het college? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Emmen.

Cliëntondersteuner

Komt u er samen met de gemeente of de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. Deze kan u o.a. helpen bij een eventuele (beroeps)procedure. U hoeft niets te betalen voor de cliëntondersteuner. 

Klachtenfunctionaris sociaal domein 

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen en is er nog steeds geen oplossing? Dan kunt u de Klachtenfunctionaris sociaal domein inschakelen. Hij of zij kan onder meer hulp bieden en bemiddelen bij klachten waar u met de gemeente of uw zorgaanbieder niet uit komt. De Klachtenfunctionaris sociaal domein is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Drenthe.