Klachten over zorg

Heeft u problemen of klachten op het gebied van zorg of ondersteuning (zaken die vallen onder de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet)? Dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of de gemeente Emmen. 

Bij vragen of klachten over uw zorgaanbieder

Wanneer u vragen heeft, neemt u contact op met uw zorgaanbieder. Als u klachten heeft, kunt u terecht bij: 

  • uw hulpverlener
  • iemand anders van de organisatie
  • de klachtenregeling van de organisatie

Bij vragen of klachten over de gemeente Emmen

Heeft u vragen of klachten over de gemeente Emmen? Bel dan met telefoonnummer 14 0591. Heeft u problemen met een beleidsmedewerker of het college? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Emmen.

Cliëntondersteuner

Komt u er samen met de gemeente of de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. Deze kan u o.a. helpen bij een eventuele (beroeps)procedure. U hoeft niets te betalen voor de cliëntondersteuner. 

Ombudsman sociaal domein 

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen en is er nog steeds geen oplossing? Dan kunt u de ombudsman sociaal domein inschakelen. De ombudsman sociaal domein kan o.a. hulp bieden en bemiddelen bij klachten waar u met de gemeente of uw zorgaanbieder niet uit komt. Ook kan de ombudsman sociaal domein onderzoek verrichten naar de manier waarop een situatie is verlopen. De ombudsman sociaal domein kan ook ideeën voor verbetering van beleid of uitvoering onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. De Ombudsman sociaal domein is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Drenthe.