Uitbetaling

De uitkering staat uiterlijk op de 14e van iedere maand op uw rekening. We betalen de uitkering achteraf uit. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat we de uitkering van de maand juli uiterlijk 14 augustus betalen.

Uitkeringsspecificatie via Mijn Uitkering

Op de uitkeringsspecificatie staat welk bedrag u aan bijstand heeft ontvangen. En hoe uw uitkering is opgebouwd. Ziet u bijzonderheden? Neem dan contact met ons op. U kunt de uitkeringsspecificatie inzien via uw persoonlijke internetpagina mijnuitkering.emmen.nl. Of klik op de button ‘Online overzicht uitkeringen en jaaropgaves opvragen’ hiernaast..

Jaaropgave

Elk jaar krijgt u eind februari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar heeft gehad. Bewaar uw jaaropgave goed. U moet deze gebruiken als u aangifte inkomstenbelasting doet. Maar ook als u huur- en zorgtoeslag aanvraagt. Ook andere instanties kunnen u vragen om uw jaaropgave.