Bijstandsuitkering 27 jaar en ouder

Heeft u niet voldoende geld om de kosten van bijvoorbeeld huur, gas, water en elektra te betalen? Of hebben u en uw partner dat samen niet? En lukt het echt niet om (gedeeltelijk) aan het werk te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

De bijstand is een vangnet. Dat betekent dat het u tijdelijk helpt. We willen graag dat u gaat werken. In de participatiewet staat dat iedereen die kan werken, moet werken.

Volg onderstaande stappen om een bijstandsuitkering aan te vragen:  

Stap 1: melden bij het UWV-WERKbedrijf

Stap 2: aanvraag uitkering indienen

  • Heeft u zich ingeschreven als iemand die werk zoekt? Kortom heeft u stap 1 gedaan? Lever dan uw aanvraag in. Doe dit zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe langer het duurt voordat u een uitkering krijgt.
  • U vraagt uw uitkering aan via werk.nl. Hiervoor gebruikt u uw een DigiD code. Heeft u deze nog niet? Meld u dan alvast bij het UWV-WERKbedrijf op het Werkplein Zuidoost-Drenthe.
  • Heeft u de aanvraag ingeleverd? Dan vragen wij u om ons informatie te geven. Dit kunt u per post doen of per e-mail. Deze informatie noemen wij bewijsstukken. Hoe eerder u deze bewijssstukken opstuurt, hoe sneller wij u kunnen helpen. Wij bekijken dan waar u recht op heeft. 

Stap 3: Menso en gesprekken (intake)

  • Nadat u uw uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief. Daarin informeren wij u over het traject dat u gaat volgen bij Menso.
  • Ook krijgt u meer informatie over de gesprekken over werk en inkomen die wij met u voeren. Die gesprekken noemen wij een 'intakes'. Kijk voor meer informatie op de website van Menso