Terugvordering

Soms komt het voor dat u te veel uitkering of bijzondere bijstand heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u achteraf andere inkomsten krijgt (zoals een WW-uitkering). Of u heeft geld gehad bij het verdelen van de bezittingen (een boedelscheiding) of een erfenis. En soms kan er fraude in het spel zijn. In al deze gevallen moet u terugbetalen. Dat heet terugvordering. 

Brief met meer informatie

Als u moet terugbetalen, krijgt u van ons een brief. Hierin staat hoeveel u moet terugbetalen en waarom. U moet binnen zes weken terugbetalen. Als dit niet lukt, kunt u om een afbetalingsregeling vragen.

Betaalt u niet op tijd? Invorderingskosten

Betaalt u niet op tijd terug of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan krijgt u een aanmaning. Daarna heeft u nog twee weken om te betalen. Wanneer u dan nog niet betaalt, moet u extra kosten betalen. Dit zijn invorderingskosten.

Beslagleggen als u niet betaalt

Wanneer u niet betaalt, kunnen wij beslag leggen op:

  • uw inkomen 
  • uw bezittingen (bijvoorbeeld op uw bankrekening, uw huis of een auto)