Hulp van anderen

Leren en werken (Menso)

Icoon personen

Menso helpt u naar werk, school of om zelfstandig te worden. Ook controleert zij op de Leerplichtwet en ondersteunt bedrijven bij het aannemen van werkzoekenden. 

Beter rondkomen?

Icoon personen

Het Startpunt Geldzaken helpt u om uw geldzaken te beheren. Op deze website kunt u een eigen geldplan maken.