Heeft u recht op extra geld?

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom geven we extra hulp aan mensen met een laag inkomen. Dit doen wij via de stimuleringsregeling en de participatieregeling. Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven.

De gemeente Emmen helpt ook mensen die werken, maar niet zoveel verdienen. Er zijn allerlei regelingen om uw inkomen aan te vullen. Soms meer dan u denkt. Op berekenuwrechtplus.nl vindt u meer informatie. U ziet in een paar stappen op welke regelingen u misschien recht heeft. U kunt de regelingen ook op berekenuwrechtplus.nl aanvragen.

Welke regelingen?

Het programma berekenuwrechtplus.nl toetst of u recht heeft op deze regelingen:

Ook kunt u kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen via berekenuwrechtplus.nl.

Let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen.

Hoe werkt het?

Berekenuwrechtplus.nl is een internetprogramma. U blijft in eerste instantie anoniem. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Zorg dat u uw inkomensgegevens en banksaldo klaar heeft liggen voor u de vragenlijst in gaat vullen. Aan het eind van de vragenlijst ziet u een overzicht van de regelingen die u kunt aanvragen. Als u een regeling wilt aanvragen, moet u inloggen met uw DigiD. Misschien wordt u gevraagd om bewijsstukken te sturen. Dat kan via een e-mail naar bewijsstukkenbb@emmen.nl of per post. Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag krijgt u een brief met onze beslissing.

Hulp bij het aanvragen

Lukt het u niet om berekenuwrechtplus.nl in te vullen? U kunt een afspraak maken met Sedna door te bellen met 0591 - 680800. Zij kunnen u helpen de digitale aanvragen te doen.