Financiële ondersteuning voor minima

Heeft u recht op extra geld?

Icoon euro

Zit u in de bijstand of heeft u een laag inkomen? Kijk snel waar u recht op heeft.

Energietoeslag voor minima

Icoon euro

De Rijksoverheid geeft inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming in de energiekosten. 

Bijzondere bijstand aanvragen

Icoon euro

Voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. 

Stimuleringsregeling Doe Mee Webshop

Icoon euro

Via deze regeling kunt u geld krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Dit geld moet u besteden in de participatiewebshop.
 

Participatieregeling schoolgaande kinderen

Icoon euro

Regeling voor schoolgaande kinderen om mee te kunnen doen. Denk aan vergoeding voor sportclub, school, lidmaatschap, etc.

Individuele inkomens-toeslag

Icoon euro

Deze toeslag kunt u aanvragen als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Icoon euro

Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Mogelijk krijgt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang. 

Regeling ontplooiing en ontwikkeling

Icoon personen

Als u (tijdelijk) geen werk heeft, is het juist goed om ‘iets’ te blijven doen. U kunt via de gemeente een gratis cursus of training volgen

Individuele studietoeslag

Icoon euro

Studeren is duur en daarom proberen studenten regelmatig wat geld bij te verdienen. Deze regeling is voor jongeren met een beperking.

Kwijtschelding

Icoon euro

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Zorgverzekering op maat

Icoon euro

Vanaf november tot 1 januari kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Samen met Poliswijzer bieden wij hulp bij het vergelijken.

Gratis zelftesten en mondkapjes

Icoon euro

Minima in de gemeente Emmen kunnen gratis zelftesten en mondkapjes ophalen. De Rijksoverheid heeft vorige week gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Gemeenten kunnen deze uitdelen aan inwoners met een laag inkomen.