default iconHulp bij aanvragen energietoeslag

De energieprijzen stijgen flink. Daarom komen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. De inkomensgrens ligt op maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Krijg ik de energietoeslag automatisch?

  • Heeft u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en bent u geen kostendeler? Dan heeft u vóór 1 april 2022 automatisch 800 euro energietoeslag ontvangen.
  • Heeft u recht op de energietoeslag en bent u bekend bij de gemeente omdat u gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voor minima of omdat u kwijtschelding krijgt voor gemeentelijke belastingen? Of ontvangt u een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank? Dan heeft u vóór 5 mei 2022 automatisch 800 euro energietoeslag ontvangen. 

Kan ik de energietoeslag aanvragen? 

Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een laag inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Kijk dan in onderstaande tabel of u wat betreft uw inkomen in aanmerking komt voor de toeslag. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de 800 euro energietoeslag aanvragen via emmen.nl/energietoeslag.

Let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de gemeente 14 0591.

Leefvorm Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar - pensioensleeftijd) € 1.244,54 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar - pensioensleeftijd) € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd € 1.382,89 € 1.455,67
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioensleeftijd € 1.872,49 € 1.971,05

Waar kan ik hulp krijgen bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag? Kom hiervoor gerust langs bij:
•    Geldloket Emmen | geldloket.emmen.nl | 0800-0009 (gratis)  
•    Sedna | sednaemmen.nl | 0591 680800 
•    Informatiepunt Digitale Overheid bij Facet (voorheen bibliotheek) |  facet-emmen.nl | 0591 681444
Neem voor uw aanvraag uw DigiD en een kopie van uw salarisoverzicht of uitkeringsspecificatie mee. Als u een bijstandsuitkering heeft en kostendeler bent, neem dan ook uw energiecontract mee.

Lukt het niet om digitaal de energietoeslag aan te vragen? Dan kunt u bij de informatiebalie van het gemeentehuis een formulier ophalen. U kunt deze thuis invullen en naar de gemeente sturen.

Meer weten?

Kijk op emmen.nl/energietoeslag of bel met 14 0591. 


 

Chat met een medewerker