Hulp bij aanvragen energietoeslag

De energieprijzen stijgen flink. Daarom komen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. De inkomensgrens ligt op maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Krijg ik de energietoeslag automatisch?

  • Heeft u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en bent u geen kostendeler? Dan heeft u vóór 1 april 2022 automatisch 800 euro energietoeslag ontvangen.
  • Heeft u recht op de energietoeslag en bent u bekend bij de gemeente omdat u gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voor minima of omdat u kwijtschelding krijgt voor gemeentelijke belastingen? Of ontvangt u een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank? Dan heeft u vóór 5 mei 2022 automatisch 800 euro energietoeslag ontvangen. 

Kan ik de energietoeslag aanvragen? 

Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een laag inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Kijk dan in onderstaande tabel of u wat betreft uw inkomen in aanmerking komt voor de toeslag. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de 800 euro energietoeslag aanvragen via emmen.nl/energietoeslag.

Let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de gemeente 14 0591.

Leefvorm Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar - pensioensleeftijd) € 1.244,54 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar - pensioensleeftijd) € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd € 1.382,89 € 1.455,67
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioensleeftijd € 1.872,49 € 1.971,05

Waar kan ik hulp krijgen bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag? Kom hiervoor gerust langs bij:
•    Geldloket Emmen | geldloket.emmen.nl | 0800-0009 (gratis)  
•    Sedna | sednaemmen.nl | 0591 680800 
•    Informatiepunt Digitale Overheid bij Facet (voorheen bibliotheek) |  facet-emmen.nl | 0591 681444
Neem voor uw aanvraag uw DigiD en een kopie van uw salarisoverzicht of uitkeringsspecificatie mee. Als u een bijstandsuitkering heeft en kostendeler bent, neem dan ook uw energiecontract mee.

Lukt het niet om digitaal de energietoeslag aan te vragen? Dan kunt u bij de informatiebalie van het gemeentehuis een formulier ophalen. U kunt deze thuis invullen en naar de gemeente sturen.

Meer weten?

Kijk op emmen.nl/energietoeslag of bel met 14 0591. 


 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen