Landschap met water en bomen

Hoe zit het met de energietoeslag 2023?

01 december 2022
Algemeen nieuws

Ook in 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen energietoeslag. Veel mensen ontvangen dit automatisch. Of u de toeslag wel of niet zelf aan moet vragen leggen we hieronder uit. Vanaf 1 februari kunt u dit aanvragen.  

Wie ontvangt de toeslag automatisch? 

Alle inwoners met een minimuminkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen de energietoeslag automatisch. Dit is het geval als u:  

  • Algemene Bijstand, IOAW of  IOAZ ontvangt en géén kostendeler bent 
  • Gebruik maakt van de minimaregelingen
  • Een aanvulling ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op de AOW

In al deze gevallen hoeft u dus geen nieuwe aanvraag te doen. Dan krijgt u vóór 1 maart 2023 automatisch energietoeslag op uw rekening.

Wie moet de energietoeslag wél aanvragen? 

Inwoners met een minimuminkomen die niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dit bedrag is er voor iedereen die in januari, februari of maart 2023 een inkomen heeft dat lager is dan 120 % van het sociaal minimum. Aanvragen kan vanaf 1 februari via emmen.nl/energietoeslag.

Hulp bij uw aanvraag 

Inwoners die graag hulp willen bij het aanvragen van de energietoeslag, kunnen vanaf 1 februari terecht bij het Geldloket, Sedna en het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheken.