Landschap met water en bomen

Gemeenteraad wil verder met burgemeester Eric van Oosterhout

27 oktober 2022
Algemeen nieuws

De gemeenteraad wil graag dat Eric van Oosterhout burgemeester blijft bij de gemeente Emmen. Zij hebben dat besproken tijdens de raadsvergadering op donderdag 27 oktober 2022. Eric van Oosterhout is in 2017 burgemeester bij de gemeente Emmen geworden voor een periode van zes jaar. Deze periode loopt in maart 2023 af. Deze periode wil de gemeenteraad graag verlengen.

Positieve aanbeveling

De gemeenteraad heeft het advies aan de Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, laten weten. Zij stuurt het advies door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Definitief besluit

Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Naar verwachting zal de beëdiging in maart 2023 plaatsvinden.

Chat met een medewerker