Landschap met water en bomen

Gemeentelijke belastingen 2024

20 februari 2024
Algemeen nieuws

Deze week ontvangt u de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand en de bedragen voor de Onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Goed om te weten: de OZB-tarieven zijn verlaagd waardoor u ongeveer hetzelfde betaalt als vorig jaar. De kosten voor afval blijven gelijk. Alleen de rioolheffing stijgt een beetje.   

Kwijtschelding  

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunnen wij u deze misschien kwijtschelden. Kwijtschelden betekent dat u de aanslag niet of maar voor een deel hoeft te betalen. Wij houden rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. 

Afvalstoffenheffing 

Op het aanslagbiljet staat de verrekening van hoeveel restafval u in 2023 heeft aangeboden (Diftar afrekening 2023). Ook vindt u het vaste bedrag voor ieder huishouden voor 2024.  

Bezwaar maken  

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-waarde kunt u telefonisch bezwaar. Dat kan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. Het is niet nodig om bezwaar te maken via een bureau. De kans op verlaging van de aanslag is groter als u dit zelf regelt: u weet namelijk het meeste van uw woning. Het voordeel zonder bureau is dat u direct contact heeft met de gemeente. Dat voorkomt dat hoge kosten die bezwaarbureaus rekenen in de OZB-tarieven worden doorberekend. Bel daarom eerst met 14 0591 of maak digitaal bezwaar. U kunt ook een brief sturen naar Gemeente Emmen, Team Belastingen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.   

Vragen?  

Heeft u vragen over deze aanslag of denkt u dat er iets niet klopt? Neem dan contact met ons op. Stel uw vragen via ons digitale formulier. Wilt u liever persoonlijk contact? Bel ons dan via 14 0591. Op de pagina Belastingen vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U vindt hier ook een lijst met veel gestelde vragen. 

Chat met een medewerker