Gemeentearchief

Wist u dat het gemeentearchief van Emmen al in 1811 is begonnen? Toen verplichtte Napoleon de gemeenten om geboorten, overlijdens en huwelijken te noteren. Wilt u meer weten over (zaken uit) het gemeentearchief? Neem dan contact op met Marjolein Bijmolt of Jos Arends:   

  • U vindt hier documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu
  • U kunt hier veel informatie vinden voor afstudeeropdrachten, scripties en voor het schrijven van een boek of een artikel
  • Het is dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst (genealogie)
  • Er is ook een grote collectie foto's. Heeft u nog oude foto's? Dan nemen we graag in overleg met u een afdruk van deze foto’s op in onze collectie.

Dit vindt u in het gemeentearchief

Ook hier vindt u veel informatie

Algemene info gemeentearchief

Gemeentearchief Jaartal

Oud archief Emmen (chronologisch geordend)         

1811 - 1917

Archief Emmen

1918 - 1936

Archief Emmen

1937 - 1997

Archief Schoonebeek

1884 - 1997

Archief voormalige dienst Gemeentewerken

1933 - 1991

Archief voormalige dienst Sport

1961 - 1991

Emmer/Drentse Courant

Vanwege digitalisering is vanaf 18 maart 2019 tot 1 februari 2020 de Emmer Courant tot en met 1960 niet beschikbaar. 
Deze zijn gedurende die periode toegankelijk via www.Delpher.nl.

1900 - 2002 (globaal)

 

Burgerlijke stand/Bevolkingsregisters gemeente Emmen

 Akten burgerlijke stand 

Jaartal

Geboorten

1811 - 1915

Huwelijken

1811 - 1940

Overlijden

1811 - 1965

Tienjarige tafels

1811 - 1960

Bevolkingsregisters

1850 - 1938

Dienstbodenregisters

1850 - 1917

 

Vreemdelingenregisters  

Jaartal

Registers van aankomst en vertrek    

1856 - 1946

 

(Voormalige) gemeente Schoonebeek 

 Akten burgerlijke stand

Jaartal

Geboorten

1884 – 1915

Huwelijken

1884 – 1940

Overlijden

1884 - 1965

Bevolkingsregisters

1885 - 1938

Tienjarige tafels

1884 - 1950

Dienstbodenregisters

1910 - 1931

 

 Vreemdelingenregisters  

Jaartal

Registers van aankomst en vertrek      

1909 - 1933