Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

build-reside iconErker bouwen

Wilt u een erker bouwen? Als uw bouwwerk voldoet aan de voorwaarden kunnen wij uw aanvraag versneld beoordelen. Soms heeft u zelfs geen vergunning nodig. Deze regels gelden ook voor de meeste serres, carports of bijkeukens.

Beschrijving

De gemeente gebruikt landelijke regels om te beoordelen op welke manier de bouw van een erker is toegestaan. Als de erker aan de regels voldoet, wordt uw aanvraag versneld beoordeeld en meestal goedgekeurd. Leest u daarom de voorwaarden om een erker te mogen bouwen bij het tabje Voorwaarden. Zo kunt u zelf alvast bedenken of uw aanvraag aan de regels voldoet. 

U kunt altijd ook de Vergunningscheck van Rijksoverheid om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwwerk. 

Aanvragen

Wilt u een erker bouwen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan in het Online Omgevingsloket. Doorloop eerst de stappen van de Vergunningscheck. Dan ziet u direct of u voor uw erker wel of niet een omgevingsvergunning nodig heeft.

Heeft u vragen of twijfelt u of u zonder vergunning kunt bouwen? Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Voorwaarden

Een erker is een uitbreiding op een hoofdgebouw en kan alleen gebouwd worden op het erf dat volgens het bestemmingsplan hoort bij het hoofdgebouw. Een erker is net als een overkapping, uitbouw of vrijstaand bijgebouw een bijbehorend bouwwerk.

De volgende regels gelden voor de maten:

  • Een erker mag maximaal 75% van de oorspronkelijke gevelbreedte van de voorkant van het hoofdgebouw zijn.
  • De diepte van een erker aan de voorkant van de woning is maximaal 1,00 m gemeten vanaf de oorspronkelijke gevel.
  • Een erker mag niet hoger zijn dan de eerste bouwlaag of de vloer van de eerste verdieping van de woning.
  • Een erker moet altijd duidelijk anders en kleiner zijn dan een aanbouw.

 De volgende regels gelden voor de plaats van de erker:

  • Tussen de erker en het openbaar gebied moet minimaal 2 meter voortuin of onbebouwde grond overblijven.
  • Bij een twee-onder-een-kap of rijwoning moet de zijkant van de erker minimaal op 50 cm afstand van het hart van bouwmuur staan of gekoppeld zijn aan de erker van de buren.
  • Een erker aan de zijgevel van een hoekwoning moet minimaal 1 meter achter de voorgevel en 2 meter uit de zij-erfgrens worden gebouwd, tenzij het om een hoekerker gaat.
  • Een erker mag de hoek om gaan, maar alleen als het voldoet aan de maten die gelden voor de afstand tot de perceelgrens en de hoogte.
  • Naast elkaar gelegen erkers moeten op elkaar lijken.

Uitgebreide informatie en de regels vindt u in de brochure van Rijksoverheid.

Vergunningsvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. Het Bouwbesluit geldt wel. Hierin staan de regels regels voor veiligheid en gezondheid. Ook het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek blijft gelden. Bouwen en verbouwen vragen om bouwkundige kennis. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor (laten) zorgen dat u zich aan deze regels houdt. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote schade veroorzaken, bij uzelf en bij gebouwen die ernaast staan. Voor schade bij anderen bent u aansprakelijk.

Meer informatie

Chat met een medewerker