Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

surcharges iconEnergietoeslag 2023

Ook in 2023 ontvangen huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten. Wilt u de energietoeslag voor 2023 aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Beschrijving

De gemeente betaalt in 2023 een voorschot van 500 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

 • U heeft een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en u bent geen kostendeler.
 • U maakt gebruik van de gemeentelijke regelingen voor minima.
 • U ontvangt een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Is één van bovenstaande punten op u van toepassing? Dan heeft u voor 1 maart 2023 het voorschot van 500 euro automatisch ontvangen.

Wie kunnen de energietoeslag aanvragen?

Heeft u in één van de maanden januari, februari of maart een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Heef u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan moet u voor 2023 een nieuwe aanvraag doen. Inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het minimum hebben geen recht op de energietoeslag. Kijk verder bij de voorwaarden op deze pagina.

Regelingen voor minima

Naast de energietoeslag kent de gemeente Emmen een aantal regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina met diverse minima regelingen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de energietoeslag voor 2023 heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD
 • Bewijsstukken, zoals een uitkeringsspecificatie of een salarisoverzicht over één van de maanden januari, februari of maart 2023.
 • Uw laatste afschrift (ingescand of digitaal) van uw bankrekening waarop het bedrag van de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Bent u ondernemer of ZZP-er? Lever dan een opgave van uw geschatte inkomsten met een verklaring over één van de maanden januari, februari of maart 2023.
 • Een kopie van het energiecontract als u kostendeler bent. Het energiecontract moet op naam van de aanvrager staan.  

Het aanvragen gaat als volgt:

 • Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden (zoals vermeld op deze pagina)
 • Log in met uw DigiD
 • Vul de antwoorden op de vragen in
 • Upload de bewijsstukken
 • Klik op verzenden

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag. 

Voorwaarden

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Emmen
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • Uw inkomen was in de één van de maanden januari, februari of maart 2023 niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.

Hieronder vindt u een overzicht van inkomensnormen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023 (let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen):

Leefvorm

Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag

Netto maandinkomen met vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.363,05

€ 1.434,79

Gehuwden/samenwonenden

(21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.947,21

€ 2.049,69

Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd

€ 1.516,96

€ 1.596,80

Gehuwd / samenwonend

vanaf pensioensleeftijd

€ 2.060,21

€ 2.168,64 

 

 

 

Hoe lang gaat het duren?

Als u de energietoeslag 2023 vóór 1 mei 2023 aanvraagt en de toeslag wordt toegekend, ontvangt u het voorschot van 500 euro vóór 1 juli 2023 op uw rekening. Iedereen die recht heeft op de energietoeslag en het aanvraagt, ontvangt het bedrag op zijn of haar rekening.

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening.

Kosten

Het aanvragen van de energietoeslag is gratis. Het bedrag van de energietoeslag is vrij te besteden. U bepaalt zelf hoe u dat doet. De gemeente voert hier geen controle op uit. 

Contact

Wilt u hulp bij het aanvragen van energietoeslag? Neem dan contact op met het Geldloket Emmen, Sedna en het Informatiepunt Digitale Overheid bij Facet (voorheen Bibliotheek Emmen). 

Chat met een medewerker