Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

surcharges iconEnergietoeslag 2022

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming van 1.300 euro voor de hoge energiekosten in het jaar 2022.

De gemeente betaalt deze bedragen uit. Wilt u de energietoeslag voor 2022 aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Beschrijving

De gemeente betaalt in 2022 het bedrag van 1300 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

 • U heeft een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en u bent geen kostendeler.
 • U maakt gebruik van de gemeentelijke regelingen voor minima.
 • U heeft automatisch kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen van dit jaar en heeft dit ook op de aanslag staan.
 • U ontvangt een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Wie kunnen de energietoeslag aanvragen?

Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het minimum hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. 

Kijk verder bij de voorwaarden op deze pagina. 

Regelingen voor minima

Naast de energietoeslag kent de gemeente Emmen een groot aantal regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina met diverse minima regelingen

Aanvragen

Voor het aanvragen van de energietoeslag voor 2022 heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD
 • Bewijsstukken zoals een uitkeringsspecificatie of een salarisoverzicht over de periode 1 februari 2022 tot 1 maart 2022.
 • Uw laatste afschrift (ingescand of digitaal) van uw bankrekening waarop het bedrag van de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Bent u ondernemer of ZZP-er? Lever dan een opgave van uw geschatte inkomsten met een verklaring over de maand februari 2022.
 • Een kopie van het energiecontract als u kostendeler bent. Het energiecontract moet op naam van de aanvrager staan.  

Het aanvragen gaat als volgt:

 • Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden (zoals vermeld op deze pagina)
 • Log in met uw DigiD
 • Vul de antwoorden op de vragen in
 • Upload de bewijsstukken
 • Klik op verzenden

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag. 

Lukt het niet om digitaal de energietoeslag aan te vragen? Dan kunt u bij de informatiebalie van het gemeentehuis een formulier ophalen. U kunt deze thuis invullen en naar de gemeente sturen.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger Odoorn.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen. 
 • Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als:
  • zij zelfstandig wonen
  • zij een eigen energiecontract hebben
  • hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind   
 • Uw inkomen was in de maand februari 2022 niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Hieronder vindt u een overzicht van inkomensnormen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2022:  

  (let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen) 

Leefvorm

Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag

Netto maandinkomen met vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden/samenwonenden

(21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.777,92

€ 1.871,50

Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwd / samenwonend

vanaf pensioensleeftijd

€ 1.872,49

€ 1.971,05

 

Hoe lang gaat het duren?

U kunt de energietoeslag van 2022 aanvragen tot en met 31 maart 2023. Iedereen die recht heeft op deze toeslag en het aanvraagt, ontvangt het bedrag op zijn of haar rekening. 

De behandeling van de aanvraag duurt 8 weken. 

U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening. 

Kosten

Het aanvragen van de energietoeslag is gratis. Het bedrag van de energietoeslag is vrij te besteden. U bepaalt zelf hoe u dat doet. De gemeente voert hier geen controle op uit. 

Chat met een medewerker