Landschap met water en bomen

Emmen investeert komende jaren fors in samenleving

06 oktober 2023
Algemeen nieuws

Emmen trekt in de komende jaren bijna € 20 miljoen uit voor nieuwe investeringen. Na een paar jaar met bezuinigingen en voorzichtig begroten staat Emmen er de komende jaren financieel gezond voor. Daarnaast zorgen enkele meevallers en extra middelen van het Rijk er voor dat de begroting voor 2024 een gunstiger resultaat kent dan eerder dit jaar werd verwacht. Ondanks de onzekerheden die vanaf 2026 op gemeenten afkomen, ziet het college voldoende mogelijkheden om de komende jaren te blijven investeren.

Investeringen 

Gemeente Emmen maakt geld vrij voor verschillende plannen. Zo gaat de schop in de grond voor de Greenwise campus, nemen we het Rensenpark onder handen, investeren we in het onderhoud van wegen, leggen we doorfietsroutes aan en komen we met concrete plannen voor de aanpak van het stationsgebied. Ook gaat de gemeente aan de slag met de huisvesting van binnensportaccommodaties, worden er twee nieuwe scholen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen gebouwd en investeren we in het zwembad Klazienaveen en sportpark Bargeres. Gemeente Emmen maakt ook geld vrij voor bestaanszekerheid van onze inwoners via onder meer het minimabeleid en jongerenwerk met de Angelslo Academy. Er is ook geld in de begroting voor de aanpak van ondermijning en het versterken van de samenwerking met inwoners via Democratie Dichterbij. Daarnaast kiest Emmen er ook voor om in 2024 woonlasten voor inwoners via de OZB niet te verhogen.

Tekorten 2026 en 2027

Voor 2026 en verder kiest het college van burgemeester en wethouders er bewust voor om de begroting op dit moment niet sluitend te maken. Wethouder René van der Weide: "Het verwachte tekort voor 2026 en de jaren daarna vindt het college te overzien. We hebben ruimte gevonden om ook in deze jaren te kunnen blijven investeren. Net als vrijwel alle andere gemeenten geven wij met deze begroting een duidelijk signaal af naar de provincie en het Rijk. Aan de ene kant wordt van gemeenten verlangd dat ze steeds meer taken oppakken en aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. Aan de andere kant wordt het structurele beschikbare budget voor gemeenten teruggeschroefd. Dit brengt gemeenten in een spagaat."

De begroting 2024 wordt begin november in de gemeenteraad besproken. Bent u benieuwd naar de volledige begroting? Deze leest u op de pagina Geldzaken van de gemeente

 

Chat met een medewerker