Landschap met water en bomen

Emmen investeert en biedt vangnet voor inwoners

06 oktober 2022
Algemeen nieuws

Gemeente Emmen kan in 2023 opnieuw geld uittrekken voor nieuwe investeringen. De begroting voor volgend jaar laat een gunstig beeld zien. Dat komt door eerdere bezuinigingen en het stabiel en voorzichtig begroten. Toch kiest het college er voor om behoedzaam te blijven voor de komende jaren. De ontwikkelingen rondom de energieprijzen, inflatie en rentestijgingen zorgen ook in Emmen voor opgaven die onmiddellijk om actie vragen. Daarom maakt gemeente Emmen ook geld vrij voor een vangnet voor inwoners en maatschappelijke instellingen zoals dorpshuizen en sportverenigingen die hulp nodig hebben.

Waar zetten we op in? 

Het college stelt de gemeenteraad in de nieuwe begroting voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2023 niet te verhogen, het armoedebeleid te verruimen en de bestaanszekerheid van inwoners te vergroten door onder meer een werkpremie in te voeren. Er komt ook geld voor het versneld verduurzamen van accommodaties, zoals alle gemeentelijke sportparken. Daarnaast wordt er ingezet op de ontwikkeling van de Greenwise Campus en de woningbouwopgave en het oplossen van knelpunten in alle dorpen en wijken. Ook wordt er in 2023 een kinderburgemeester en kinderraad benoemd.

Calamiteitenfonds

Het college stelt de raad voor om een calamiteitenfonds vast te stellen. Samen met het Noodfonds van het Rijk, willen we hiermee hulp bieden aan inwoners die in grote financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen. 

Onzekerheid vanaf 2026

Voor 2023 tot 2026 verwachten we ruimte te houden om keuzes te maken in nieuwe investeringen. Vanaf 2026 is dit onzeker door de inkomstenterugval die dan dreigt voor de gemeente. 

Op de pagina Geldzaken van de gemeente leest u de begroting en de korte versie van de begroting.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen
Chat met een medewerker