Landschap met water en bomen

Emmen herstelt scheuren in weg met lokale wegenbouwers

15 november 2022
Algemeen nieuws

Gemeente Emmen zet lokale wegenbouwers in om verzakkingsschade te repareren aan het Scholtenskanaal Oostzijde in Klazienaveen-Noord. “We doen hier een proef met een duurzame techniek die minder uitstoot geeft en de bomen langs de weg ontziet,” legt wethouder René van der Weide uit. Als de proef slaagt, worden dezelfde reparaties ook op deze manier aangepakt.  

Het werk aan de het Scholtenskanaal Oostzijde wordt gedaan door Fuhler Wegenbouw uit Emmen, Grindkernen uit Emmer-Compascuum en onderaannemer Scholte Grondverzet, ook uit Emmer-Compascuum. 

Drie hete zomers

Door drie droge en hete zomers op rij is de ondergrond van een aantal wegen en fietspaden verzakt. Door de verzakkingen zijn er diepe scheuren in het asfalt ontstaan. De hete zomers en het uitblijven van regen was de oorzaak dat het grondwater steeds lager kwam te staan. Veenlagen gingen vervolgens in stof op doordat het veen in contact kwam met zuurstof. Wegen verzakten daardoor. 

Een stabiele laag

Wegenbouwer Fuhler gebruikt een nieuwe techniek waarbij zij de verzakkingen oplossen met gebruik van grindkernen. Daarmee maakt het bedrijf de ontstane ruimtes onder de rijbaan sterker. Grindkernen zijn palen die in het werk gemaakt worden van herbruikbaar puingruis. Dit gruis wordt in geboorde gaten gestort. Met de grindpalen vult het bedrijf de veenlaag weer op en maakt dit dicht met een trilnaad. Zo ontstaat weer een stevige laag in de diepere ondergrond. 

Bomen sparen

“Het voordeel van de versteviging met palen is ook dat de bovenkant ervan een stevige basis is voor het nieuwe wegdek,” vertelt de wethouder. Een ander voordeel is volgens hem dat bomen gespaard blijven, doordat er niet gegraven hoeft te worden. Dit scheelt  150 vrachtauto’s met zand die niet heen en weer hoeven  te rijden. Bij een normale aanpak is dat namelijk wel het geval. Hij hoopt dan ook dat het resultaat van de proef met de grindpalen een succes is. 

Proef geslaagd? 

Als de proef met grindpalen slaagt dan wil de gemeente deze techniek ook bij andere beschadigde wegen gebruiken. Deze aanpak bespaart namelijk veel CO2 en veroorzaakt geen schade aan bodem aan bomen. Daardoor biedt dit veel voordelen bij wegherstel op plaatsen waar bomen dicht op de weg staan en er weinig ruimte is voor bermen. Ook is de wethouder blij dat een bedrijf uit de buurt het werk kan doen. “Zo steunen we de lokale bedrijvigheid.”

Chat met een medewerker