Opvanglocaties in Emmen

In onze gemeente hebben we op dit moment ongeveer 300 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. We vangen vluchtelingen op in het voormalig Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg en een klein aantal vluchtelingen in vakantiehuisjes van vakantiepark Parc Sandur. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de gemeente als ze opvang zoeken.

Voormalig Fletcher Hotel
Het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg in Emmen is inmiddels ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze locatie werden vorig jaar al tijdelijk asielzoekers opgevangen. De locatie wordt dit jaar herontwikkeld naar zorgappartementen. De daadwerkelijke verbouwing start pas later dit jaar. Het pand staat dus in de tussentijd leeg. De eigenaar heeft daarom de locatie opnieuw beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Hier kunnen waarschijnlijk enkele maanden vluchtelingen worden opgevangen. Omwonenden hebben een brief ontvangen met informatie.

Vakantiepark Parc Sandur
De directie van vakantiepark Parc Sandur heeft tijdelijk een aantal vakantiehuizen beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen.  

Organisatie en coördinatie opvang
Het Rijk heeft de 25 veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om op korte termijn 1000 opvangplekken te realiseren. Kort daarna moeten nog eens 1000 plekken worden gerealiseerd. In Drenthe wordt de opvang van vluchtelingen gecoördineerd via de Veiligheidsregio Drenthe. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om deze opvanglocaties te realiseren en de organisatie van de opvang op zich te nemen. 

Gemeente Emmen werkt samen met de Veiligheidsregio Drenthe, lokale organisaties, het Leger des Heils, het Rode Kruis, de GGD en Vluchtelingenwerk. Dit doen zij om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren. Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen, is de gemeente verantwoordelijk voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente moet zorgen voor een slaapplek, eten, medische zorg, financiële ondersteuning en onderwijs.