Onderwijs, inkomen, zorg en werk

Onderwijs

We werken samen met scholen in onze gemeente aan de organisatie van onderwijs voor kinderen uit Oekraine.

Basisonderwijs

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar krijgen onderwijs vanuit het Expertisecentrum Anderstaligen dat onderdeel is van stichting Openbaar Onderwijs Emmen. Een afspraak maken voor inschrijving op de school kan via m.dekoning@oo-emmen.nl. Kleuters van 4 en 5 jaar kunnen instromen op een reguliere basisschool in de dorpen en wijken. 

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs aan Oekraiense leerlingen van 12 -17 jaar wordt gegeven vanuit de Internationale Taalgroep. Dit is een samenwerkingsverband tussen VO scholen en de gemeente Emmen waar anderstalige jongeren worden voorbereid op geleidelijke instroom in het reguliere Nederlandse onderwijs. Leerlingen kunnen worden aangemeld bij coordinator Bertha Sandker via b.sandker@esdalcollege.eu of 088 - 0009695.

HBO, Universiteit en MBO

Voor Oekraiense studenten zijn er verschillende mogelijkheden tot het volgen van onderwijs. De universiteiten en de hogescholen hebben een internationaal aanbod (Engelstalig) de meeste MBO-scholen niet. Oekraiense studenten die een MBO-opleiding willen volgen moeten eerste de Nederlandse taal leren. Studenten kunnen zich direct melden bij één van de scholen of universiteiten.

Overzicht HBO, Universiteit en MBO
School E-mail Contact
Stenden / NHL Hogeschool University of applied sciences CSA@nhlstenden.com +31 58 244 11 66
Hanze Hogeschool University of applied sciences admissions@org.hanze.nl +31 50 595 27 50
Windesheim Hogeschool University of applied sciences internationaloffice@windesheim.nl +31 88 469 97 77
University Groningen prospectives@rug.nl +316 492 301 11 Whatsapp
MBO Drenthe College * info@drenthecollege.nl +31 88 188 44 44
MBO Alfacollege * info@alfa-college.nl +316 575 240 52 Whatsapp

* De opleidingen worden in het Nederlands gegeven, de student moet eerst de Nederlandse taal leren.

Inkomen

De Rijksoverheid heeft een landelijke leefgeldregeling bekend gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine. Het is belangrijk dat vluchtelingen die bij particulieren verblijven, zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Vluchtelingen kunnen het leefgeld pas ontvangen als zij ingeschreven staan bij de gemeente. Een afspraak maken voor registratie kan via telefoonnummer 14 0591.

Zorg

Oekraïense vluchtelingen kunnen medisch noodzakelijke hulp krijgen. Zij hoeven de zorg niet te betalen en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Zorgverleners kunnen voor de verleende zorg subsidie aanvragen bij het CAK. De gemeente regelt psychosociale en acute medische hulp. 

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De twerkstellingsvergunning die eerder verplicht werd gesteld is niet meer nodig, deze vrijstelling geldt vanaf 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart). Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek.