Aanpak en informatie eikenprocessierups

De zomer van 2021

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. Wie verwachten dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli groot wordt, vanwege de snelle groei van het aantal rupsen. Het is onmogelijk om alle eikenprocessierupsen te bestrijden. Toch willen we proberen de uitbreiding van de rups te stoppen.

Mix van maatregelen

Net als vorig jaar gaan we veel nesten ruimen. Maar we stellen € 50.000,- extra beschikbaar voor het bespuiten van bomen in gebieden met een hoog risico. Door bomen te bespuiten, voorkomen we dat de rups zich daar gaat nestelen. Door op meer plekken te spuiten, kunnen we nu op andere belangrijke plekken nesten ruimen. Tot slot vergroten we de biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken. Dit doen we door kruidige bloemen en planten te zaaien, maar ook door minder te maaien of juist in fasen te maaien.