destination-plan iconDorpsraad Erica

Op 15 maart 2023 kunnen de inwoners van Erica weer stemmen voor de dorpsraad. Aaltje Westerhof - Kuipers van het secretariaat is klaar voor de verkiezingen. “Er is een lijst met gevarieerde leden. Naast mij staan op de lijst Johnny Regtop, Arend Hoffkamp, Jeannet van Boven - van Oenen, Henk Berghuis, Aad Sijtsma en ikzelf. Samen willen we ons inzetten voor een opener Dorpsraad op Erica en de samenwerking met de bewoners op Erica verder uitbreiden.” 

Werkgroepen

De dorpsraad werkt al een paar jaar met werkgroepen in verschillende wijken en straten zoals ‘Achter Mensing’, ‘Verlengde Vaart NZ’ en ‘Verlengde Vaart ZZ’. Ook is er een aantal werkgroepen dat op dit moment opstart. Volgens Aaltje Westerhof bevalt het heel goed. “De betrokkenheid van de bewoners heeft een positieve werking en geeft iedereen de kans om zijn inkijk te geven.” Uiteraard kunnen de werkgroepen en de Dorpsraad Erica het niet iedereen naar de zin maken, maar samen komen ze heel ver. Langzaam beseffen de inwoners dat een idee niet van één op ander moment uitgevoerd kan worden. Er komt veel bij kijken.

Plannen voor de toekomst

De komende jaren wil de Dorpsraad Erica de vergaderingen meer openbaar maken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. De leden van de dorpsraad bekijken hoe ze dit het beste kunnen doen.  Aatje vertelt: ”Door onze diverse leden kunnen wij onze taken binnen de Dorpsraad ook mooi verdelen. Op het dorp gaan we ons de komende tijd zichtbaar voorstellen, het begin van openheid en transparantie."

De verkiesbare leden van dorpsraad Erica.
Chat met een medewerker