Landschap met water en bomen

De Omgevingswet, wat betekent dit voor u?

28 november 2023
Algemeen nieuws

Wilt u gaan (ver)bouwen of heeft u een ander plan in uw buurt? Dan gelden regels waar u zich aan moet houden. Vanaf 1 januari 2024 komen alle regels en voorschriften van verschillende overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en rijk) op één plek samen in een nieuwe wet: de Omgevingswet. Ook zijn regels makkelijker gemaakt voor veel wat u buiten ziet, ruikt en hoort en is er meer ruimte voor initiatieven. Zo weet u snel welke regels gelden in uw buurt. De Omgevingswet zorgt er ook voor dat de overheden sneller kunnen besluiten over uw vergunningsaanvraag. De (nieuwe) Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.   

Wat betekent dit voor u?  

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw woonomgeving, u bent dan initiatiefnemer. Of als iemand anders in uw buurt iets wil veranderen, u bent dan belanghebbende. Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari in het nieuwe Omgevingsloket. 

Meepraten over de plannen (participatie) 

Dat inwoners meepraten over ontwikkelingen of veranderingen in hun eigen buurt vindt de gemeente Emmen belangrijk. De Omgevingswet moedigt inwoners, bedrijven en organisaties met een plan (initiatiefnemers) aan om de mensen in hun buurt te vertellen over hun plannen. 

Chat met een medewerker