Raadszaal

Commissie samenleving en wonen en ruimte

Raadszaal
07 februari 2023 - 07 februari 2023
Vergaderingen gemeenteraad

Op dinsdag 7 februari vergadert de commissie samenleving en wonen en ruimte in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. 

U kunt de vergadering ‘live’ volgen. De volledige agenda en stukken vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 14 0591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken. 

Chat met een medewerker